Over Spinzi

Aanleiding
De personages die kinderen tegenkomen in kinderboeken faciliteren wezenlijke rolmodellen over wie zij zijn en wat zij (later) kunnen worden. Ze dragen sociaal-cultureel geconstrueerde boodschappen met zich mee die kinderen onbewust iets vertelt over hun identiteit en positie in de samenleving. Veel kinderboeken staan echter vol met stereotype rolmodellen langs gender (sekse) en etnisch gekleurde lijnen. Meisjes en jongens krijgen verschillende eigenschappen en toekomstmogelijkheden voorgeschoteld. Hoofdpersonages van kleur zijn vaak afwezig. Kijken wij naar de hoofdpersonages in het totaalaanbod van kinderboeken, dan is deze niet representatief voor de diverse samenleving die Nederland rijk is. Die ondervertegenwoordiging zie je ook terug bij de makers van kinderboeken. Uitgevers, auteurs, illustratoren, redacteuren en vertalers van kleur zijn stelselmatig ondervertegenwoordigd in de (re)productie van kinderverhalen en -boeken.

Missie
Spinzi zwengelt het belang van emancipatie, representatie en diversiteit (en inclusie) in kinderboeken en jeugdliteratuur aan sinds 2012. Het is onze missie om zowel het belang als de deskundigheid over meerstemmigheid en inclusie in kinderboeken in het publieke domein, het onderwijs en de culturele sector -waaronder de kinderboekensector – te bevorderen. Dit doen wij ondermeer door:

– het ontwikkelen van concepten en inclusieve cultuureducatieve kinderboekenprogramma’s voor scholen en publiek;
– advies en training te geven over emancipatie, representatie, diversiteit en inclusie in kinder- en jeugdboeken, programmering, collecties en (school)bibliotheken;
– vrijwillige inzet van onze social media kanalen voor de promotie van kinderboeken en jeugdboeken die binnen onze missie vallen;
– het vrijwillig delen van kennis en informatie over representatie en diversiteit in kinderboeken op ons platform en social media kanalen.

Oprichting 
Spinzi is in 2012 opgericht door Kim Blackburn als kinderboekwinkel gespecialiseerd in emancipatie en diversiteit in kinderboeken in Nederland. De conceptwinkel was de allereerste kinderboekenwinkel die het belang van diversiteit en representatie in kinderboeken in het publieke domein in Nederland agendeerde. Verschillende toonaangevende media wijdde er aandacht aan:

16.07.2014 | Vrij Nederland | Pauline Bijster | Het nieuwe verantwoorde kinderboek | artikel
02.07.2014 | NTR Dichtbij Nederland | Guido Spring | Geëngageerde multiculturele kinderboeken | radio item
06.06.2014 | Roet in het Eten | Quinsy Gairo | Geëmancipeerde en multiculturele representaties in kinderboeken | radio item
07.05.2014 | Parool | Anneloes van Gaalen | De beste buurtwinkels van Amsterdam | artikel
10.12.2012 | Happinez | Happi-kidz editie | Pauline Bijster | Eigenwijze Kinderboeken | artikel

De unieke kleinschalige conceptkinderboekwinkel heeft bestaan tussen 2012-2015, aan de Van der Pekstraat in Amsterdam Noord. Door omstandigheden en toendertijd een nog beperkt(er) aanbod van Nederlandstalige inclusieve kinderboeken, is de conceptwinkel van Spinzi in 2015 opgeheven.

Persoonlijke rolmodellen
Kim groeide tot haar 13e op in een Engels-Nederlands gezin in een wit randstedelijk dorpje waar zij met haar Zuid-Koreaanse adoptie-achtergrond een buitenbeentje was. Op haar 13e kwam zij terecht in een meisjestehuis in Amsterdam waar zij kort woonde. Daarna heeft zij vele omzwervingen gekend. In deze roerige tijden werd zij opgenomen, geliefd en opgevoed door moeders van verschillende komaf: Indonesisch, Arubaans en Surinaams. Deze moeders zijn de rolmodellen van haar jongvolwassen leven. Zij staan aan de basis van het gedachtengoed van Spinzi. Zij hebben haar geleerd hoe verrijkend het is om in – en met – meerdere culturen op te groeien en verschillende culturele perspectieven mee te krijgen maar zij kwam deze sterke geëmancipeerde vrouwen van kleur (en zichzelf) nergens tegen in de kinderboeken die zij voorlas aan haar eigen kinderen.

Wetenschappelijke basis
Aan de conceptwinkel van Spinzi ging een verkennend bacheloronderzoek vooraf naar genderstereotype en sekse rolbevestigend beeld- en tekstmateriaal in kinderboeken in 2011. Deze thesis geeft zicht op de historische ontwikkeling van genderrollen in kinderboeken aan de hand van literatuuronderzoek. Daarnaast bestaat het extracurriculair uit een verkennende content-analyse naar de representatie van genderrollen in Nederlandse kinderboeken.

De alarmerende uitkomsten van het verkennend onderzoek Genderstereotiep en sekse rolbevestigend beeld- en tekstmateriaal in kinderboeken (2011) gaven de urgentie aan om emancipatie en representatie in kinderboeken in het publieke domein te agenderen en Spinzi in de echte wereld op te richten. Het is gebruikt voor menig artikel en onderzoek, waaronder één van de eerste uitgebreide publicaties over de noodzaak voor diversiteit in kinderboeken in Vrij Nederland (2014) dat hierboven genoemd is.

Copyright
Op de blogs die hier op Spinzi geplaatst worden rust copyright. Vermeld daarom altijd Spinzi als bron als u gebruik maakt van de informatie die gratis met u gedeeld wordt op dit weblog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s